ORGANIZAČNÍ POKYNY  A PRAVIDLA „BHL“

 

1.PODMÍNKA ÚČASTI V „BHL“

 „BHL“ se mohou zúčastnit pouze hráči zapsáni na soupisce mužstva, které budou odevzdány nejpozději v den zahájení soutěže. Na soupisce bude zapsáno maximálně  dvacet pět hráčů (bez brankařů). Brankaře si mohou mužstva půjčovat.Další změny v soupisce jsou povoleny v  polovině soutěže tj.mezi 11. a 12.kolem . Soutěže se mohou účastnit hráči hrající maximálně přebor vysočiny.Na soupisce budou pouze tři tito hráči a v kolonce s číslem dresu označeni velkým písmenem „R“. V jednom zápase BHL mohou nastoupit pouze dva, takto označení hráči. Za neoprávněný start hráče bude utkání automaticky kontumováno. Výjimku tvoří hráči, kteří překročili hranici padesáti let.

 2. VKLADY

 Vklad do soutěže je 500 Kč.  Vratná záloha složená u vedení soutěže je na úhradu ledové plochy a  rozhodčího v případě, že se mužstvo bez omluvy nedostaví k utkání. Vklady jsou splatné do prvního kola „BHL“ .  Nováček soutěže zaplatí  o 1000kč více jako základní vložné pro účast v "BHL".

 3.Rozhodčí

Rozhodčí pro dané utkání si zajistí  mužstva sami, pokusím se pomoci a základním menu umístím kolonku rozhodčí, kde zveřejním telefon a jméno rozhodčího, který bude chtít naši soutěž pískat. Pokud na někoho máte kontakt, kdo by měl zájem, rád ho tam dopíšu i pro ostatní účastníky.

 4.HRA

 Soutěž začíná víkendem 13..a 14.10.2018, hraje se se čtyřmi mužstvy 6tyřkolovým systémem (každý s každým šestkrát), tj.18.kol.Hraje se pouze o víkendech  na ZS Velká Bíteš. Předpokládaný konec sezony 9.-10.3.2019. Utkání začíná po desetiminutovém rozbruslení dvakrát čtyřicet minut s mokrou úpravou ledu, po které si mužstva prohodí strany. Čekací doba na soupeře je maximálně deset minut, a to včetně rozbruslení. Minimální počet hráčů pro úvodní buly je 4 + 1. Nedostaví -li se mužstvo bez omluvy nebo po vypršení čekací doby, je zápas kontumován. Toto mužstvo je povinno uhradit náklady za ledovou plochu a rozhodčí. Přestávky v soutěži - 24.-25.11, 22.-23.12, 16.-17.2.,

 5. ORGANIZACE                                                                                                                      

 Domácí mužstvo vyzvedne ve strojovně zápis k utkání ,skórovník a  v případě shody dresů rozlišovací návleky.Po utkání vše včetně řádně vyplněného zápisu opět vrátí strojníkům.

 6.PRAVIDLA  - www.cslh.cz/index.php?lng=cz&webid=358&view=clanek_static&id=53&openid=53

 Hraje se podle platných hokejových pravidel s těmito úpravami:

-         soutěže se nesmí účastnit hráči mladší 15.let

-         menší trest bude trvat tři minuty hrubého času

-         jakýkoliv hrubý  faul  u hrazení , strom a rvačka,bude trestáno dvěma menšími tresty  a vyloučením do konce utkání

-         slovní napadení rozhodčího tři minuty a trest do konce utkání

-        za rvačku nebo fyzické napadení protihráče - trest do konce utkání a následující kolo stopka

-        fyzické napadení rozhodčího - doživotní vyloučení ze soutěže

-         hráč který obdrží trest do konce utkání v následujícím kole má stop ( nepočítá se volné kolo)

-         další případné hrubé proušení pravidel naší ligy bude řešeno na mimiřádné schůzi zástupců

Kontumace –    pokud bude u vítězného mužstva zjištěno porušení pravidel ligy odečtou se mu čtyři body s výsledkem 0:5. Totéž platí i pro mužstvo které prohraje a bude u něj zjištěno porušení pravidel, v tomto případě se odečtou dva body a započítá výsledek 0:5. V tabulce soutěže bude vytvořen sloupec „KO“, kde budou tyto body odpočítávány.

Konfrontace -  při podezření že hráč není v zápisu utkání  a hraje,je povinen prokázat svou totožnost (OP, ŘP). Takto lze zkontrolovat maximálně tři hráče a to i po skončení zápasu, kde ještě na ledové ploše nahlásí rozhodčímu čísla dresu hráčů,které chce zkontrolovat a po té je hned zkontrolují. Dále jsou pro kontrolu hráče  soupisky, uloženy u strojníků, protože v zápise nejsou kompletní údeje hráče.

ZRANĚNÍ BRANKÁŘI

-        pokud brankář utrpí zranění nebo má-li zdravotní potíže, musí buď okamžitě pokračovat ve hře nebo být vystřídán náhradním brankářem.

-       jsou-li oba brankáři družstva vyřazeni a neschopni hry, družstvu se poskytne deset minut k převlečení hráče v poli do výstroje brankáře.

7.Výstroj

Hráč musí mít helmu,rukavice a holení chrániče.  Košík a plexi je povoleno.